• Aktualności

      • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

      •  

       Klauzula informacyjna

       Informujemy, że:

       1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku,przy ul. Pułaskiego 7, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacjeprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

       2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z InspektoremOchrony Danych, e-mail: iod@nukleonik.pl

       3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły napodstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz PrawaOświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r.
       z późn. zm. i nie będą udostępniane podmiotominnym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

       4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania iprzenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie orazprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony DanychOsobowych);

       5. Podanie danych zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jestobligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakterdobrowolny;

       6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotomtrzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

       7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

       8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

       9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadańAdministratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminuprzedawnienia ewentualnych roszczeń,
       w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

        

       Dyrektor Szkoły

       mgr inż. Monika Chudek

      • Wygrana w konkursie Euroscola

      • Uczniowie naszej szkoły z klasy 3B, 3D i 2B w grudniu wystartowali w konkursie Euroscola, organizowanym przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce w którym nagrodą główną był wyjazd do Strasburga. (http://euroscola.pl/)

       Pierwszym etapem był quiz konkursowy, który oczywiście przeszli z powodzeniem: (http://euroscola.pl/wyniki-i-etapu-konkursu-euroscola-grud…/)

       W następnym etapie należało wykonać pracę kreatywną (film, esej, mem, itd) do wyboru według uznania. Praca miała dotyczyć jednego z podanych tematów. Nasza grupa z Nukleonika wykonała film .

       12 kwietnia zostały ogłoszone wyniki (http://euroscola.pl/wyniki-konkursu-euroscola-ii-etapu/) dzięki czemu wiemy, że udało się naszym uczniom wygrać! Razem z innymi 15 szkołami z całej Polski zakwalifikowali się do wyjazdu do Strasburga.

       Ogromne gratulacje dla naszych uczniów (3B - Kinga Podsiadlik, Wojciech Piętka, Patryk Osica, Konrad Szuster, Dorota Olszewska 3D - Olga Przybysz, Gabriela Czerwińska, Wiktoria Dłubak 2B - Dalila Chetouane) oraz opiekuna konkursu pani Joanny Siwek.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
    • sekretariat@nukleonik.pl
    • 22 779 30 70
    • 22 779 30 79 wew. 55
    • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock Poland
    • https://www.facebook.com/nukleonik
  • Galeria zdjęć

    brak danych