• Projekty Unijne

     • Informacja o projekcie

     • Pragniemy poinformować, iż  Zespół Szkół nr 2  realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

      Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

      w Zespole Szkół nr 2 w Otwocku

       

      Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku (woj. mazowieckie) w wyniku podniesienia kompetencji zawodowych oraz kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród 120 uczniów (45 kobiet, 75 mężczyzn) oraz podniesienia kompetencji/ kwalifikacji zawodowych 4 nauczycieli (3 kobiet, 1 mężczyzny) w okresie VII.19 - VI.22r.

       

      Grupę docelową stanowić będzie:

      1.      120 uczniów (45 kobiet, 75 mężczyzn) z Technikum nr 2 z ZS 2 w Otwocku;

      2.      4 nauczycieli kształcenia zawodowego (3 kobiety, 1 mężczyzna) powyżej  25 r.ż. z wykształceniem wyższym, pracujących w ZS 2 w Otwocku;

      3.      1 szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe – Technikum nr 2 z ZS 2 w Otwocku w woj. mazowieckim.

      Grupę uczniów oraz nauczycieli  objętych wsparciem stanowić będą osoby zamieszkałe, uczące się bądź pracujące na terenie woj. mazowieckiego.

       

      W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

      1.      Doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku

      2.      Organizacja staży zawodowych dla uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkól nr 2 w Otwocku

      3.      Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku - organizacja kursów

      4.      Poniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku

      5.      Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 2 w Otwocku

       

      Biuro projektu znajduje się w budynku ZS nr 2 w Otwocku (woj. mazowieckie), ul. Kazimierza Pułaskiego 7, 05-400 Otwock.

       

      Całkowita wartość projektu: 899 485,00 zł

      Dofinansowanie projektu z UE:  719 588,00 zł

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
   • sekretariat@nukleonik.pl
   • 22 779 30 70
   • 22 779 30 79 wew. 55
   • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock Poland
   • https://www.facebook.com/nukleonik
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek: godz. 7:30 - 15:30
 • Galeria zdjęć

   brak danych