• Składki

    • Zespołu Szkół Nr 2
     im. Marii Skłodowskiej-Curie

     w Otwocku

     rok szkolny 2018/2019

      

     Zgodnie z regulaminem Rada Rodziców pieniądze, które Państwo wpłacacie na Radę Rodziców wracają do uczniów Naszej Szkoły w postaci dofinansowania organizowanych uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych (pokrywane są koszty m.in. dowozu uczniów na konkursy), nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy wsparcia uczniów w trudnych sytuacjach losowych. W związku z powyższym bardzo prosimy o wpłatę składki na Rady Rodziców. Sugerowana kwota wpłaty to 100 zł rocznie.

     Deklaracja dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców (pobierz)

     Aby prawidłowo zaplanować swój budżet Rada Rodziców prosi o wypełnienie powyższej deklaracji dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców. Za każdą zadeklarowaną i wpłaconą kwotę serdecznie dziękujemy.

     Musimy tu podkreślić, iż budżet Rada planuje na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji, dlatego też, aby wystarczyło środków na wszystkie zaplanowane wydatki, prosimy o bezwzględne wpłacanie zadeklarowanych kwot.

     Zapewniam, że Państwa dane, przekazane w niniejszej deklaracji będą wykorzystywane wyłącznie w celu komunikowania się z Państwem w sprawach związanych z naszą szkołą i nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa zgody.

     Od 5 października 2018 r.  Rada Rodziców zmieniła bank,  który prowadzi rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowym Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, na którym gromadzone są fundusze Rady. Zmiana związana jest z wysokimi kosztami obsługi konta przez dotychczasowy bank.

     Nowe konto Rady Rodziców:  49 8001 0005 2001 0001 7747 0001

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
   • sekretariat@nukleonik.pl
   • 22 779 30 70
   • 22 779 30 79 wew. 55
   • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock Poland
   • https://www.facebook.com/nukleonik
   • Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek: godz. 7:30 - 15:30
 • Galeria zdjęć

   brak danych