• Aktualności

     • Ewakuacja Nukleonika
      • Ewakuacja Nukleonika

      • EWAKUACJA W NUKLEONIKU!

       Spokojnie..... to tylko ćwiczenia :-) W dniu 16 listopada przy współpracy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Otwocku odbyła się próbna ewakuacja szkoły :-) Dzień i godzina próbnej ewakuacji były owiane tajemnicą i w rezultacie udało się wszystkich zaskoczyć, nawet dyrekcję ;-) Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Zaplanowany scenariusz ćwiczeń wyglądał bardzo realistycznie. O godzinie 9.40 pracownicy szkoły zauważyli duże zadymienie na korytarzu, natychmiast włączono alarm ewakuacyjny i powiadomiono straż pożarną. W ciągu 1,5 minuty nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły  przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, czyli na boisko szkolne. Dyrekcja i kierownictwo szkoły sprawdzili czy wszyscy opuścili budynek. Po weryfikacji stanu klas, nauczycieli i pracowników okazało się, że brakuje jednego pracownika i ucznia. Straż natychmiast przystąpiła do przeszukiwania budynku. Znaleziono nieprzytomnego pracownika, którego niezwłocznie poddano reanimacji. Po dokładnym przeszukaniu ucznia nie znaleziono. Jak okazało się później uczeń udał się na "wagary"...

       Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji została przekazana pani dyrektor, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

       Dziękujemy nauczycielom, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły za sprawnie przeprowadzoną ewakuację, a Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej za stworzenie realnych warunków zagrożenia i omówienie przeprowadzonej akcji. Wszystkie wskazówki, które poprawią bezpieczeństwo są dla nas niezwykle cenne i na pewno weźmiemy je pod uwagę.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
    • sekretariat@nukleonik.pl
    • 22 779 30 70
    • 22 779 30 79 wew. 55
    • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock Poland
    • https://www.facebook.com/nukleonik
  • Galeria zdjęć

    brak danych