• Aktualności

      • REKRUTACJA

      • Drodzy Absolwenci klas ósmych!

       Warunkiem przyjęcia do Nukleonika kandydatów zakwalifikowanych jest złożenie w szkole do 30 lipca do godz. 15:00:

       - oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

       - oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

       - wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego (kwestionariusz_osobowy_2021-22.pdf)- prosimy o wydruk dwustronny

       - trzech podpisanych na odwrocie (imię i nazwisko, klasa) fotografii do legitymacji szkolnej

       -zaświadczenia od lekarza medycyny, wydanego na podstawie skierowania pobranego ze szkoły pracy lub oświadczenia, że takie zaświadczenie zostanie dostarczone w nieprzekraczalnym terminie 24 września 2021.  (oswiadczenie_badania_w_pozniejszym_terminie.pdf)

       - w przypadku kandydatów do Szkoły Branżowej dodatkowo – zaświadczenie wystawione przez  przyszłego pracodawcę o zapewnieniu przyjęcia na praktyki (zaswiadczenie-od-pracodawcy-zajecia-praktyczne-2021.pdf)


       Osoby zainteresowane wzięciem udziału w rekrutacji uzupełniającej do 5 sierpnia, do godz.15:00 składają:

       - jeśli Nukleonik był szkołą pierwszego wyboru: uzupełnione podanie (Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-przyjecie-po-rekrutacji-2021.pdf) oraz w przypadku kandydatów do Szkoły Branżowej dodatkowo – zaświadczenie wystawione przez  przyszłego pracodawcę o zapewnieniu przyjęcia na praktyki, jeżeli wcześniej nie zostało złożone (zaswiadczenie-od-pracodawcy-zajecia-praktyczne-2021.pdf)

       - jeśli Nukleonik nie był szkołą pierwszego wyboru: uzupełnione podanie (Podanie-do-dyrektora-szkoly-o-przyjecie-po-rekrutacji-2021.pdf), wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kserokopią zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w przypadku kandydatów do Szkoły Branżowej dodatkowo – zaświadczenie wystawione przez  przyszłego pracodawcę o zapewnieniu przyjęcia na praktyki (zaswiadczenie-od-pracodawcy-zajecia-praktyczne-2021.pdf)

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
    • sekretariat@nukleonik.pl
    • 22 779 30 70
    • 22 779 30 79 wew. 55
    • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock
    • https://www.facebook.com/nukleonik
  • Galeria zdjęć

    brak danych