• Aktualności

      • Wyniki egzaminów maturalnych

      • Drodzy Maturzyści,

        

       wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego opublikowane na stronie OKE wskazują, że plasujemy się ze zdawalnością wyżej niż średnio inne technika na Mazowszu:-)

       To oczywiście powód do zadowolenia, nie mniej jednak nie wszystkim absolwentom udało się zdać egzaminy już w terminie głównym. 

        

       Przypominamy zasady dotyczące przystąpienia do matury w terminie poprawkowym:

        

       1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że:

       a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

        

        ORAZ

        

       b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

        

       2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej szkoły (albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

        

       3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.

        

       4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r o godz. 9:00.

      • Godziny Pracy Szkoły

      • W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły oraz Komisja Rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Zapraszamy.

      • Zakończenia roku szkolnego 2021/2022

      • Wakacje już rozpoczęte 😎 Pogoda zdecydowanie dopisuje ☀️☀️🔥 A my wróćmy jeszcze na chwilę do Zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

       24 czerwca uroczyście pożegnaliśmy szkołę. Na hali sportowej Pani Dyrektor Monika Chudek wręczyła nagrody dla najlepszych, a klasa 3cg oraz ich wychowawca pan Wojtek Doman zadbali o odrobinę dobrego humoru 😉😁 Dziękujemy serdecznie nauczycielom za ogrom ich pracy, a uczniom gratulujemy osiągniętych sukcesów👍.
       Życzymy wszystkim zasłużonego odpoczynku na wakacjach i do zobaczenia w nowym roku szkolnym 😁❤Wakacje już rozpoczęte 😎 Pogoda zdecydowanie dopisuje ☀️☀️🔥 A my wróćmy jeszcze na chwilę do Zakończenia roku szkolnego 2021/2022.24 czerwca uroczyście pożegnaliśmy szkołę. Na hali sportowej Pani Dyrektor Monika Chudek wręczyła nagrody dla najlepszych, a klasa 3cg oraz ich wychowawca pan Wojtek Doman zadbali o odrobinę dobrego humoru 😉😁 Dziękujemy serdecznie nauczycielom za ogrom ich pracy, a uczniom gratulujemy osiągniętych sukcesów👍.Życzymy wszystkim zasłużonego odpoczynku na wakacjach i do zobaczenia w nowym roku szkolnym 😁❤

      • Odbiór świadectw dojrzałości

      • 5 lipca w godzinach 10:00-15:00

       Drodzy Maturzyści,

       w najbliższy wtorek, 5 lipca w godzinach 10:00-15:00 zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór świadectw dojrzałości.

       Świadectwo odbieracie osobiście lub dzięki uprzejmości osoby upoważnionej. Na pisemnym upoważnieniu muszą znaleźć się numery dowodów osobistych upoważnionego i osoby upoważniającej oraz podpis osoby upoważniającej.

       ZAPRASZAMY!

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
    • sekretariat@nukleonik.pl
    • 22 779 30 70
    • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych