• Aktualności

      • ,,Żołnierz Niepodległej Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”.

      • Obchody związane z 78. rocznicą dobrowolnego wejścia rtm. Witolda Pileckiego do ,,piekła na ziemi” w Otwocku

        ,, Pamięć o rtm. Witoldzie Pileckiego,  pomimo wielu działań podejmowanych przez komunistów, nie zaginęła, a wyznawane przez niego wartości nie zostały zapomniane. Walkę o jej przywracanie rodzina zaczęła już w 1957 roku”. (IPN)

       Jednak dopiero w wolnej Polsce rozpoczęły się systematyczne działania o przywrócenie pamięci o wielkim polskim bohaterze. Już w 1989 roku nadawano szkołom, ulicom, parkom  imię rtm. W. Pileckiego. Powstały pomniki, tablice na kościołach upamiętniające dokonania niezłomnego Polaka.

       22 września 2018r. w Otwocku odbyły się uroczystości ,,Żołnierz Niepodległej Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”. Z inicjatywy Małgorzaty Kupiszewskiej, członkini krakowskiej Fundacji ,,Gdzie” , a także członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, przy finansowym i organizacyjnym wsparciu władz i Rady Miasta Otwocka  nadano status Honorowego Obywatela Miasta Otwocka Zofii Pileckiej – Optułowicz i Andrzejowi Pileckiemu, dzieciom rtm. Witolda Pileckiego, skwerowi nadano imię Rotmistrza i odsłonięto pomnik rtm. Pileckiego, ufundowany przez Miasto Otwock.

       W uroczystościach wzięli udział uczniowie „Nukleonika” wraz z  p. J. Wowakiem oraz p. A. Karpińską.

        Uhonorowanie rtm W. Pileckiego w Otwocku jest kolejnym etapem realizacji Projektu ,,Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”, opracowanego przez Małgorzatę Kupiszewską w 2016r., do którego włączyło się Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, organizując Konkurs Literacki ,,Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy, o Nagrodę Minister Edukacji Narodowej.

       Po odsłonięciu skweru i pomnika rtm. Witolda Pileckiego przez Krzysztofa Kosiora i Andrzeja Pileckiego, po poświęceniu skweru i pomnika, Michał Siwiec-Cielebon, historyk, dziennikarz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej, współpracujący z fundacją „Gdzie”, prowadzący uroczystości przeczytał listy gratulacyjne od Prezydenta RP, Premiera Morawieckiego,  Prezesa PiS-u , Jarosława Kaczyńskiego. Głos zabrali Prezydent Otwocka p. Zbigniew Szczepaniak oraz  Józef Brynkus – poseł na Sejm RP VIII kadencji.

       Pierwszą część uroczystości zakończyły delegacje władz miasta, organizacji społecznych, mieszkańców Otwocka oraz uczniów otwockich szkół, które złożyły kwiaty pod pomnikiem Rotmistrza.

       tekst: Jarosław Wowak

      • Narodowe czytanie 2018


      • Dnia 7 września o godz. 13.40 w naszej szkole odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego na boisku szkolnym. Koordynatorem akcji był Jarosław Wowak, a pomagały mu koleżanki M. Piwek, A. Karpińska. Akcję rozpoczęto od informacji o Stefanie Żeromskim, jego życiu oraz genezie napisania powieści. Pan J. Wowak podał ciekawostki związane z pobytem pisarza w różnych częściach Europy. Ponadto przybliżył treść powieści, ze szczególnym uwzględnieniem bliskości losów i zmagań wewnętrznych głównego bohatera Cezarego Baryki z wewnętrznymi dylematami uczniów. Dodatkowo nakreślił tematykę czytanych fragmentów, które czytali uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich technikum. Oprawą muzyczną zajęli się uczniowie klasy  2b. Czytanie powieści rozpoczęła p. dyr. Monika Chudek, następnie uczniowie oraz p. M. Piwek, p. A. Karpińska i  p. J. Wowak. Wszyscy słuchali ze zainteresowaniem, a na koniec rozległy się duże brawa dla osób czytających. Było nam niezmiernie miło, że w akcji wzięli również udział mieszkańcy pobliskich osiedli.

       Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję Narodowego Czytania.

      • Matematyka Nukleonika

      • 12 czerwca 2018 r w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku odbyła się pierwsza Gala konkursu Matematycznego dla klas technicznych Powiatu Otwockiego „Matematyka Nukleonika”.

       Do konkursu pierwszego etapu szkolnego przystąpiło 42 uczniów spośród uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku i Zespołu Szkół Nr 2. Spośród nich zostało wyłonionych 13 finalistów. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Mirosław Pszonka Starosta Powiatu Otwockiego, a nagrody ufundowała firma Finitec.

       Nagrody zwycięzcom w trzech kategoriach wręczyła Pani Aneta Bartnicka Członek Zarządu Powiatu Otwockiego.

       w kategorii klas I:

       - III miejsce zajęła Natalia Krążała

       - II miejsce zajął Łukasz Lesiak

       - I miejsce zajął Jan Rybak,

       w kategorii klas II:

       - III miejsce zajęła Aleksandra Ciborowska

       - II miejsce zajął Piotr Masny

       - I miejsce zajął Maciej Poncyleusz

       w kategorii klas III:

       - III miejsce zajęła Dorota Olszewska

       - II miejsce zajął Tomasz Grzegorzewski

       - I miejsce zajął Maciej Papis,

       Nagrody pozostałym finalistom wręczyła Pani Dyrektor Monika Chudek  - Justynie Grzegrzółce,  Janowi Jobda,  Bartłomiejowi Kocykowi i  Michałowi Kądziołce.

       Podziękowania za propagowanie wiedzy i kultury matematycznej wśród młodzieży, przygotowanie uczniów oraz pomoc w przeprowadzeniu Konkursu Matematycznego dla klas Techników Powiatu Otwockiego Matematyka Nukleonika

       Dla Pani Beaty Ćwiek,

       Dla Pani Anny Fior,

       Dla Pani Agaty Mrowiec,

       Dla Pani Małgorzaty Żołądek.

       Pomysłodawca i koordynator konkursu: Pani Renata Piwowarska.

      • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

      •  

       Klauzula informacyjna

       Informujemy, że:

       1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku,przy ul. Pułaskiego 7, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacjeprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

       2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z InspektoremOchrony Danych, e-mail: iod@nukleonik.pl

       3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły napodstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz PrawaOświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r.
       z późn. zm. i nie będą udostępniane podmiotominnym, niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

       4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania iprzenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie orazprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony DanychOsobowych);

       5. Podanie danych zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jestobligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakterdobrowolny;

       6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotomtrzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

       7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;

       8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwatrzeciego lub organizacji międzynarodowej;

       9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadańAdministratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminuprzedawnienia ewentualnych roszczeń,
       w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

        

       Dyrektor Szkoły

       mgr inż. Monika Chudek

      • Wygrana w konkursie Euroscola

      • Uczniowie naszej szkoły z klasy 3B, 3D i 2B w grudniu wystartowali w konkursie Euroscola, organizowanym przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce w którym nagrodą główną był wyjazd do Strasburga. (http://euroscola.pl/)

       Pierwszym etapem był quiz konkursowy, który oczywiście przeszli z powodzeniem: (http://euroscola.pl/wyniki-i-etapu-konkursu-euroscola-grud…/)

       W następnym etapie należało wykonać pracę kreatywną (film, esej, mem, itd) do wyboru według uznania. Praca miała dotyczyć jednego z podanych tematów. Nasza grupa z Nukleonika wykonała film .

       12 kwietnia zostały ogłoszone wyniki (http://euroscola.pl/wyniki-konkursu-euroscola-ii-etapu/) dzięki czemu wiemy, że udało się naszym uczniom wygrać! Razem z innymi 15 szkołami z całej Polski zakwalifikowali się do wyjazdu do Strasburga.

       Ogromne gratulacje dla naszych uczniów (3B - Kinga Podsiadlik, Wojciech Piętka, Patryk Osica, Konrad Szuster, Dorota Olszewska 3D - Olga Przybysz, Gabriela Czerwińska, Wiktoria Dłubak 2B - Dalila Chetouane) oraz opiekuna konkursu pani Joanny Siwek.

      • DZIEŃ OTWARTY DLA GIMNAZJALISTÓW

      • Już w najbliższą sobotę, 14 kwietnia, w godzinach 10:00 -13:00, zapraszamy na Dzień Otwarty wszystkich Gimnazjalistów, Uczniów, Sympatyków, Rodziców, Absolwentów, Firmy – każdego, kto chciałby się z nami spotkać i obejrzeć Nukleonik „od podszewki” :-)

       Nukleonik to szkoła przyjazna i uczniom, i rodzicom. Kształcimy młodzież w zawodach, na które jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy. Naszym atutem jest też KOSMICZNA atmosfera, którą tworzy wyjątkowa młodzież, wspaniali nauczyciele i dyrekcja XD

      • OFERTA PRACY DLA ABSOLWENTÓW

      • Firma Jakmet Sp. J. Andrzej Jałocha, Krzysztof Jałocha

       poszukuje

       Elektromontera

       Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

       • uzbrajanie i okablowanie rozdzielnic elektrycznych w toku produkcyjnym

       Nasze oczekiwania:

       • uprawnienia elektryczne SEP E do 1kV,

       • umiejętność czytania schematów elektrycznych,

       • umiejętność pracy zespołowej,

       • umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów,

       • mile widziane doświadczenie w montażu i rozruchu nowych urządzeń elektrycznych,

       • samodyscyplina,

       • dobra organizacja pracy własnej.
         

        Montera

        Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

       • montowanie obudów rozdzielnic elektrycznych, w tym również montaż drobnych elementów,

       • czyszczenie maskownic,

        Nasze oczekiwania:

       • zaangażowanie,

       • gotowość do pracy w systemie dwuzmianowym.

       •  
       • pakowanie wyrobów gotowych,

       • przygotowywanie i pakietowanie przewodów ,

       • gwintowanie elementów wiertarką stołową.

        

       Jeśli nie posiadasz doświadczenia pomożemy Ci je zdobyć. Zapraszamy osoby chętne do podjęcia współpracy na podstawie umowy umowy o pracę/ umowy zlecenia

        

       CV proszę przesyłać na adres: praca@jakmet.com.pl,

       Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod nr 508-102-557

      • Deklaracje na egzamin z kwalifikacji

      • Do środy 28 marca 2018 uczniowie, którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji w sesji styczeń/luty mogą składać deklarację na sesję czerwiec/ lipiec 2018. Dodatkowy termin dotyczy jedynie osób, które były zgłoszone do sesji zimowej 2018 i były nieobecne lub nie zdały egzaminu. W sekretariacie można odbierać wyniki i świadectwa z egzaminu styczeń/luty 2018.

      • Zebranie z rodzicami

      • Zebranie 5.04.2018

       HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMIW DNIU 5 kwietnia 2018r. (czwartek)

       1  17.00 2wa  114 p.Kaczmarek

       2  17.00 1w    15  p.Siwek

       3  17.00 1f       202 p.Wróblewski

       4  17.00 2e     116 p.Rombel

       5  17.00 1s     115 p.Mileszczyk

       6  17.00 4b     201 p.Piwek

       7  17.00 2b     13  p.Mrowiec

       8  17.00 1b     101 p.Piwowarska

       9  17.00 3d     16  p.Konkol-Góras

       10 17.00 1a    17  p.Zdunik

       11 17.00 3s    203 p.Robaczyński

       12 17.00 1d    206 p.Lasecka

       13 18.00 3e    101 p.Kaczor

       14 18.00 4a/c  203 p.Wołek

       15 18.00 2d    115 p.Hołowińska

       16 18.00 3a/c  207 p.Jauernick

       17 18.00 4e    12  p.Jamróz

       18 18.00 1c    15  p.Karpińska

       19 18.00 4d    205 p.Wowak

       20 18.00 3wa 17  p.Żołądek

       21 18.00 3b    202 p.Wilczek

       22 18.00 2f     116 p.Romanowski

       23 18.00 2w    201 p.Kurek

       24 18.00 3w    13 p.Suszek

       17.00-19.00 konsultacje dla rodziców -sala gimnastyczna

       17.00-19.00 dyżur pedagogów i psychologa -pok.105

      • KONKURS SZTUKI FRYZJERSKIEJ

      • Hollywoodzko-Bollywoodzkie inspiracje królowały na czerwonym dywanie podczas kolejnej edycji konkursu fryzjerskiego w Nukleoniku! Wśród Gości mogliśmy spotkać:Panią Hannę Majewską-Smółkę - Dyrektor Oświaty  Powiatowej w Otwocku;Panią Anetę Bartnicką - Członek Zarządu Powiatu Otwockiego;Panią Barbarę Wawer - Salon fryzjersko - kosmetyczny Urodajnia;Panią Danutę Rędaszkę - Mary Kay Cosmetics Poland sp. z.o.o w Warszawie;Panią Małgorzatę Łaszewską- (przedstawiciela firmy) Fale Loki Koki;Panią Annę Markowską - zastępcę przewodniczącej Rady Rodziców;Panią Beatę Poniatowską z Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Otwocku;Panią Annę Bielicką - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku;Panią Emilię Celińską - absolwentkę naszego technikum fryzjerskiego, fryzjera stylistę, przedstawicielkę salonu Shake Your Head, Polska Marka Stylistów w Warszawie,przedstawicieli mediów: Linia Otwocka,gimnazjalistów wraz z opiekunami.Szanowne Jury miało niemały dylemat w przyznaniu pierwszej nagrody.

       Zaprezentowane stylizacje i ich autorzy:1. Dorota Fijołek "Burleska"2. Daria Jesiotr "Nocą w Hollywood"3. Aleksandra Szostak "Aniołek Charliefo"4.Anna Trzaskowska "Księżniczka Leyla"5. Martyna szostak "Horror rodem z Hollywood"6. Aleksandra Książek "Arszia"7. Patrycja Trzaskowska "Lady Monique"8. Dominika Woźniak "Czerwona Dama"9. Natalia Stalmaszewska "Andżali Szarma"10. Monika Poncyliusz "Czasem słońce, czasem deszcz"11. Żaklina Wargocka "Rose"Czas obrad wypełnił występ (Lilka Kuba i Kuba....jak zwykle: byliście świetni!) oraz pokazy kreatywnego czesania w wykonaniu Żakliny Wargockiej , kreatywnego strzyżenia - Ola Książek, pokaz koloryzacji - Paulina Pacek (Dawid, gratulujemy odwagi! i nowej, barwnej grzywki!) oraz pokaz autorskiej stylizacji naszej absolwentki Emilki Celińskiej.Werdykt Jury to pierwsza nagroda dla Natalii Stelmaszewskiej z klasy 3wa. Nagroda publiczności trafiła do Dominiki Woźniak z klasy 3e. Zwycięzcom, modelkom oraz Organizatorom składamy wyrazy uznania i.....zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku! oraz do "lajkowania" na szkolnym facebooku! :)Oczywiście również dziękujemy naszym sponsorom za fantastyczne nagrody! :)

      • WSPÓŁPRACA Z PKP INTERCITY

      • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku  konsekwentnie rozwija i stawia na szkolnictwo zawodowe i jego wysoką jakość. Dyrekcja Szkoły stara się, aby nauka w Nukleoniku odpowiadała bezpośrednio na potrzeby rynku pracy, dlatego wprowadza w roku szkolnym 2018/2019 do oferty edukacyjnej nowy kierunek kształcenia - technik elektroenergetyk transportu szynowego. Dbamy o to, aby nasi uczniowie osiągali sukcesy zawodowe, a to gwarantuje nam także porozumienie ze Spółką PKP Intercity.

       Starosta Powiatu Otwockiego Pan Mirosław Pszonka oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Pani Monika Chudek podjęli współpracę ze Spółką PKP INTERCITY S.A. Na spotkaniu w dniu 01.03.2018 r. podpisano list intencyjny, który jest zapowiedzią długofalowej współpracy. Głównym celem jest wsparcie Szkoły w realizowaniu dualnego systemu kształcenia, który zapewni odbycie części zajęć w przyszłym miejscu pracy oraz  wszechstronne przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy w spółkach kolejowych w tym przede wszystkim w PKP Intercity S.A. W ramach współpracy Spółka będzie pomagać w organizacji praktycznej nauki zawodu, która będzie prowadzona przez pracowników Spółki w pomieszczeniach warsztatowych na terenie Zakładu Centralnego PKP IC zlokalizowanego na Olszynce Grochowskiej przy ul. Chłopickiego w Warszawie. Spółka będzie również przyjmować uczniów na miesięczne praktyki oraz w miarę możliwości wspierać finansowo Szkołę w doposażeniu sal szkoleniowych na terenie Szkoły. Są przewidziane również stypendia finansowe dla najzdolniejszych uczniów.

       W dobie rozwoju kolei w Polsce oraz związanego z tym rosnącego zapotrzebowania na zatrudnianie osób posiadających wiedzę z zakresu utrzymania i eksploatacji taboru kolejowego niezbędna jest promocja zawodów związanych z koleją, zwłaszcza wśród osób młodych, które podejmują decyzję ws. wyboru swojej zawodowej przyszłości.

      • DZIEŃ STAR WARS

      • W środę 28 lutego na długiej przerwie przenieśliśmy się w czasie do odległej Galaktyki....Szkolny korytarz stał się miejscem elitarnego pokazu promocyjnego filmu Nukleonika. Nasza najnowsza produkcja jest oparta na motywach Wojen Gwiezdnych. Prapremierę filmu poprzedził konkurs wiedzy na temat Star Wars, w którym wzięło udział (i zwyciężyło!) pięciu śmiałków. Gratulujemy i.....niecierpliwie czekamy na publikację filmu

      • WYNAJEM POMIESZCZEŃ W NUKLEONIKU

      • Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 informuje o  możliwości wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz sal komputerowych w szkole.

       Wykaz pomieszczeń szkolnych do wynajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 1700-2000

       1.     duża sala gimnastyczna (pow.180 m²) za godz. 60 minut – 50 zł netto +VAT    23%

       2.     mała sala gimnastyczna (pow.67 m²) za godz. 60 minut  - 40 zł netto +VAT    23%

       3.     sala lekcyjna  (pow. 60 m²) za godz. lekcyjną 45 minut  – 35 zł netto +VAT    23%

       4.     pracownia komputerowa (pow. 60 m2) za godz. lekcyjną 45 minut  – 50 zł netto +VAT    23%

        Kontakt w sprawie wynajmu: tel.  22 779 30 70 wew. 40 w godz. od 7.30 – 15.30

     • Ewakuacja Nukleonika
      • Ewakuacja Nukleonika

      • EWAKUACJA W NUKLEONIKU!

       Spokojnie..... to tylko ćwiczenia :-) W dniu 16 listopada przy współpracy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Otwocku odbyła się próbna ewakuacja szkoły :-) Dzień i godzina próbnej ewakuacji były owiane tajemnicą i w rezultacie udało się wszystkich zaskoczyć, nawet dyrekcję ;-) Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Zaplanowany scenariusz ćwiczeń wyglądał bardzo realistycznie. O godzinie 9.40 pracownicy szkoły zauważyli duże zadymienie na korytarzu, natychmiast włączono alarm ewakuacyjny i powiadomiono straż pożarną. W ciągu 1,5 minuty nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły  przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, czyli na boisko szkolne. Dyrekcja i kierownictwo szkoły sprawdzili czy wszyscy opuścili budynek. Po weryfikacji stanu klas, nauczycieli i pracowników okazało się, że brakuje jednego pracownika i ucznia. Straż natychmiast przystąpiła do przeszukiwania budynku. Znaleziono nieprzytomnego pracownika, którego niezwłocznie poddano reanimacji. Po dokładnym przeszukaniu ucznia nie znaleziono. Jak okazało się później uczeń udał się na "wagary"...

       Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji została przekazana pani dyrektor, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

       Dziękujemy nauczycielom, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły za sprawnie przeprowadzoną ewakuację, a Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej za stworzenie realnych warunków zagrożenia i omówienie przeprowadzonej akcji. Wszystkie wskazówki, które poprawią bezpieczeństwo są dla nas niezwykle cenne i na pewno weźmiemy je pod uwagę.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
   • sekretariat@nukleonik.pl
   • 22 779 30 70
   • 22 779 30 79 wew. 55
   • ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock
   • https://www.facebook.com/nukleonik
 • Galeria zdjęć

   brak danych